top of page

ЦИВИТАКС

Група за фискални прашања во граѓанскиот и академскиот сектор и кај физичките лица

Визијата на Групата ЦИВИТАКС е фискалниот систем во Република Македонија да биде праведен, јасен и разбирлив, ефективен и ефикасен, предвидлив и транспарентен и во целост да почива врз принципите на владеењето на правото. Даночниот систем во Република Македонија мора да почива врз емпириски анализи, врз стратешко планирање и врз принципот на опортунитетен трошок т.е. мора да ги земе предвид и административните капацитети на Управата за јавни приходи.

Stock Charts in the Newspaper
Почетна: Welcome

Како да станете придружна членка?

Пополнете го и заверете го Писмото за интерес (преземи темплејт) и испратете го на grupa.civitax@gmail.com

Може да не` контактирате и преку следната форма:

Skopje

Thanks for submitting!

Urban
Почетна: Contact
bottom of page