top of page
Меморандум за разбирање

Основачки членови на Групата ЦИВИТАКС

 1. Центар за економски анализи, Марјан Николов

 2. Finance Think – Институт за економски истражувања и политики, Благица Петрески, Марјан Петрески

 3. Центар за даночна политика, Борче Смилевски

 4. Институт за општествени и хуманистички науки, Катерина Колозова

 5. Институт за демократија Социетас Цивилис, Марко Трошановски

 6. Фондација Отворено општество – Македонија, Зоран Цали

 7. Транспаренси Интернешнл – Македонија, Слаѓана Тасева

 8. Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија, Уранија Пировска

 9. Институт за комуникациски студии, Мери Каранфиловска

 10. Евротинк – Институт за европски стратегии, Љупчо Петковски

 11. Центар за управување со промени, Неда Малеска Сачмароска

 12. Институт за европска политика, Симонида Кацарска

 13. Верица Хаџи-Василева Марковска

 14. Крсто Несторов

Основачки членки: About
bottom of page