top of page

Став на Групата ЦИВИТАКС за предложената даночна реформа

Business Meeting

Физичките лица со системот на ДДВ и владеењето на правото во Македонија. Со посебен осврт и предлог-решенија во делот на авторските договори

43659300_268384853808905_170059317702452

Став на 13 граѓански организации во врска со наметнување службена регистрација за ДДВ за физички лица

Online Shopping

Владеењето на правото и економијата: Случајот со данокот на додадена вредност за физички лица во Република Македонија

Checking Text on a Document

Став на 13 граѓански организации за ДДВ на физички лица

Gavel
Иницијативи и документи: Services
bottom of page