top of page
45103386_1125371614305427_84677650590140

Придружна членка на Групата може да биде секоја граѓанска организација, академска институција и/или физичко лице.

Статусот на придружен член се стекнува со испраќање Писмо за интерес (преземи темплејт) во кое кандидатот за придружен член се обврзува на почитување на принципите и политиките на Групата.

Придружните членки на Групата ЦИВИТАКС се следните (по редослед на придружување):

 1. Институт за човекови права

 2. Институт за развој на заедницата

 3. Центар за управување со знаење

 4. Инова Лаб Битола

 5. Доц.д-р Елена Нешовска Ќосева

 6. Младински културен центар – Битола

 7. Рурална Коалиција

 8. Коалиција за одржлив развој - КОР, Скопје

 9. КАЖИ КОГА – Центар за инклузивен развој Скопје

 10. НВО Инфоцентар

 11. Институт за економски стратегии и меѓународни односи ОХРИД

 12. M&С Финансиски консалтинг

 13. Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ

 14. Здружение Зелена Лупа

 15. Здружение на финансиските работници на локалната самоуправа и јавните претпријатија

 16. Здружение на Роми АВЕНА – Кочани

 17. Здружение на граѓани МАТА Скопје

 18. Прогрес Институт за социјална демократија

 19. Либертас ет Респонсабилитас - Прилеп

 20. АГТИС - Асоцијација за граѓанска толеранција и соработка

 21. ЏЕФ Македонија

 22. Организација на жени од Струмица

 23. Женска Граѓанска Иницијатива Клеа - Битола

 24. Центар за човекови права и разрешување конфликти

 25. Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена Порта/ Ла Страда

 26. Аналитика Тинк Тенк 

 27. Центар за развој и унапредување на јавниот живот - Тетово

 28. Geo-SEE Институт, Скопје

 29. Здружение на преведувачи и толкувачи на Република Македонија

Придружни членки: About
bottom of page